Мълниезащитата обяснена научно

Мълнията представлява електрически искров разряд най-често между облак и земната повърхност, а в по-редки случай между два облака или вътре в самия облак. Очевидно най-голяма заплаха за хората, животните и околната среда представлява за жалост и най-често срещаната линеийна мълния. Този вид мълния може да достигне до 40 км дължина и има много разклонения, които позволяват да обхване доста голям участък от земната повърхност.

Статистиката на НАСА сочи, че годишно по света жертви на мълнии стават около хиляда човека, а ежеминутно в различни краища на земното кълбо падат по около 100 мълнии. Науката и неуморният труд на десетки хора, посветили живота си на борба с природните стихии е осигурила надеждни методи за справяне с разрушителната сила на мълнията.

Мълниезащитата обяснена научно

Още по-неприятен факт е, че държавата с регистрирана най-висока гръмотевична активност в Европа е България. Това е достатъчно условие да се замислите сериозно как да защитите живота и имуществото си с оптимизация или подмяна на съществуващата вече инсталация. Най-надеждният и добре предствен партньор за страната в областта на мълниезащитата Диком в mylniezashtita.eu, които са и официални представители на френската фирма France- Paratonnerres и испанския производител Ingesco , което на свой ред позволява поддържането на най-ниски цени и най-добро съотношение цена-качество на пазара.

Що се отнася до различните типове мълниезащита те могат да се отделят в два най-големи вида- конвенционална (пасивна) и активна, като често се предпочита и съчетание от двата типа. За конвенционалната защита можем да кажем, че е изградена на принципа на приемствеността, но това я прави по-скоро атавистична, но в никакъв случай архаична или ненадеждна. Още от емпиричните сведения на Бенджамин Франклин за природата на мълнията сме наясно, че проводящите материали и инженерното им проектиране като мълниязащита може да отведе огромния заряд на мълнията до безопасните заземени инсталации. Тези устройства са претърпели значителни подобрения с течение на годините и днес са надеждна защита за много и различни по вид сгради и съоръжения.

Съвременната наука е дала своя принос в изграждането и на нов тип мълниязащита чрез активни (с изпреварващо действие) мълниеприемници, които изпращат противоположно зареден възходящ лидер към нисходящия лидер на мълнията и така я неутрализират още на 300 м над повърхността, с която може да влезе в досег. Несъмнено е необходимо да бъде и изяснена (поне най-общо) и природата на мълнията на чиято база са проектирани и изпълнени инсталациите за мълниязащита с активни мълниеприемници.

Както вече споменахме, линейната мълния има зигзагообразна форма с много разклонения. В повечето случаи мълнията, която стига до земята, започва да се образува в долната част на облака. Между отрицателно заредените облачни елементи и земната повърхност под облака, заредена положително по индукция, се създава електрично поле, чийто интензитет зависи от големината и разположението на зарядите в облака. Когато интензитетът достигне 30000 V/сm, започва ударна йонизация. Електроните, които се намират във въздуха, макар и в малко количество, под действието на електричното поле се устремяват към земята, като скоростта им непрекъснато се увеличава.

Те срещат молекулите на въздуха и ги йонизират. Получените нови електрони също се движат с голяма скорост между облака и земята, срещат нови молекули, йонизират ги и т.н. Създава се лавина от йони, наречена лидер, който се придвижва към земята. Отрицателните електрични товари се приближават към земята на отделни импулси, затова и лидерът се нарича стъпаловиден. По пробития канал започва разреждане в обратна посока от земята, където по индукция има концентрирани положителни заряди. С това завършва първият импулс на мълнията. В следващия момент по още незаличения главен канал започва втори импулс, отначало също с лидер, но стреловиден, без задръжки, последван от обратно разреждане. Мълнията е зигзагообразна и има много разклонения, т.е. лидерът при развитието си търси местата с най-малко електрично съпротивление.

Това е и причината активните мълниеприемници да имат йонизираща глава, която да отчита промените в атмосферата по време на буря и да се активизира. За по-подробни технически спецификации на различните видове мълниязащита и описание на продуктовата гама, посетете сайта на Диком ЕООД – mylniezashtita.eu.

Comments are closed.